Prawn & Chorizo Spaghetti

20 minutes, a few key ingredients and away you go to make this Prawn & Chorizo Spaghetti dish!! Stunning as a midweek meal or as…